Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน

b_0_0_0_00_images_xdfgk7u9iukhld.jpg

ปฏิทินกิจกรรม

b_0_0_0_00_images_36100407_0_20141220-084402.jpgb_0_0_0_00_images_rstk01.gif

แบบสำรวจ

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเว็บไซต์นี้

ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

006032
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
14
17
57
5899
329
442
6032

เลข IP ของคุณ: 54.158.175.78

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ 2555

b_0_0_0_00_images_ergdgdf544.jpg

ลูกเสือสามัญ (Scout)

          ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันสักนิดก่อน ดีไหมครับ ว่าลูกเสือสามัญ มีอะไรเป็นพิเศษบ้าง พร้อมแล้วลุยเลยนะครับ

                    ๑. กองลูกเสือสามัญ ประกอบด้วยหมู่ลูกเสืออย่างน้อย ๒ - ๖ หมู่ หมู่หนึ่งมีลูกเสือ ๖ – ๘ คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย

                    ๒. คติพจน์ของลูกเสือสามัญ "จงเตรียมพร้อม” (Be prepared)

                    ๓. คำปฏิญาณ ของลูกเสือสามัญ มี ๓ ข้อ ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า
                              ข้อ ๑ ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
                              ข้อ ๒ ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
                              ข้อ ๓ ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ

                    ๔. กฎของลูกเสือสามัญ มี ๑๐ ข้อ
                               ๑. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้
                               ๒. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ
                               ๓. ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น
                               ๔. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก
                               ๕. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย
                               ๖. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์
                               ๗. ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดาและผู้บังคับบัญชา ด้วยความเคารพ
                               ๘. ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก
                               ๙. ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์
                               ๑๐. ลูกเสือประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ

                    ๕. การทำเคารพ ของลูกเสือสามัญ
                              วิธีแสดงความเคารพของลูกเสือสามัญ มี 2 วิธี คือ
                                        ๑. วันทยาหัตถ์ เป็นท่าแสดงความเคารพส่วนบุคคลขณะ อยู่ตามลำพัง การทำวันทยาหัตถ์ ให้ยกมือขวาขึ้น นิ้วหัวแม่มือ กดนิ้วก้อยไว้ เหยียดนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนางชิดกัน ให้ข้อสุดท้าย ของปลายนิ้วชี้แตะที่ขอบหมวกปีก ประมาณตรงหางคิ้วขวา ถ้า สวมหมวกทรงอ่อน (แบร์เร่ต์) ถ้ามิได้สวมหมวก ใช้ปลายนิ้วชี้ แตะที่หางคิ้วขวา ถ้าอยู่ในแถว ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จะเป็นผู้ หรือผู้สั่ง เช่น “แถวตรง”
                                        ๒. วันทยาวุธ หรือเคารพท่าพลอง เป็นการแสดงความเคารพ เมื่อลูกเสือถือไม้พลอง
                                                  ๒.๑ เมื่ออยู่กับที่ ลูกเสือต้องอยู่ในท่าเลียบอาวุธ คือ อยู่ในท่ายืนตรง ถือไม้พลองด้วยมือขวา โคนไม้พลองอยู่ชิดกับ เท้าขวาที่โคนนิ้วก้อย จับไม้พลองให้อยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ อีก 4 นิ้ว จับไม่พลองเฉียงลงไปข้างล่าง นิ้วเรียงชิดติดกัน ปลายไม้ พลองอยู่ในร่องไหล่ขวา ตั้งตรงแนบลำตัว เมื่อผู้บังคับบัญชาบอก “วันทยาวุธ” ให้ยกมือซ้าย (เช่นเดียวกับการแสดงรหัส) ขึ้นแตะที่ไม้พลอง ให้แขนซ้ายอยู่เสมอแนวระดับไหล่ทั้งสองข้าง เมื่อเลิกทำความเคารพ ผู้บังคับบัญชาจะบอก “เรียบ อาวุธ” ให้ลูกเสือลดแขนซ้ายลงมาอยู่ที่เดิม โดยเร็ว
                                                  ๒.๒ เมื่อเดินในท่าแบกพลอง ให้ลดมือซ้ายจับที่พลอง เหยียดลงมาชิดกับตัว แล้วยกมือขวาท่าแสดงรหัสลูกเสือไปแตะพลอง ให้คว่ำฝ่ามือลงข้างล่างและให้แขนขวาอยู่เสมอแนวระดับใหล่ทั้งสองข้าง ในขณะทำความเคารพ ให้มองดูผู้รับการเคารพ

ที่มา: http://www.w-nikro.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=393394&Ntype=4


 ภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญที่ค่ายร้อย ตชด.๒๑๕

b_0_0_0_00_images_lknokdjowjdc.jpgกล้อง1
Powered by Bullraider.com